Vi kör igång v 36…….

  • Vårmötet 2021 beslutade att vi ska genomföra styrelsens förslag att asfaltera gångvägar inom övningsområdet samtidigt som vi elljusbelyser området (inkl. drivingrange).
  • Ett villkor skulle dock vara att vi ansökte om bidrag för att finansiera projektet, som är kostnadsberäknat till 550 000.
  • I början av sommaren fattade styrelsen för Leader Västra Småland beslutet att  finansiera och därmed möjliggöra vårt projekt, vilket vi självfallet är mycket tacksamma för.
  • Att fortsätta utvecklingen av vår ungdomsverksamhet samt att skapa möjlig-heter för paragolf på Götaströms GK var två av flera argument i vår ansökan.

Projektet benämns ”En golfanläggning tillgänglig för ALLA”.

Tidsplan:

V 36              grävning för nedläggning av elkablar.

V 37              förberedelsearbeten inför asfaltering

V38-39         asfaltering

Entreprenörer: El-Agenten AB och Sandahls Grus o Asfalt AB

Kennet