Sponsorer

Vi brukar beskriva vår verksamhet i form av en stol, där de fyra benen symboliserar ”personal”, ”medlemmarnas årsavgifter”, ”greenfeeavgifter” och ”sponsorer”. Vi är ytterst beroende av att alla dessa fyra ben är stabila, för att vår verksamhet ska bli ekonomiskt hållbar. Stolens ryggstöd är allt ideellt arbete som våra medlemmar varje år genomför. Utan detta ryggstöd skulle vi falla av stolen.

Vi vill vara den golfklubb i regionen som på alla sätt försöker hålla låga årsavgifter. Vi vill att alla ska se en möjlighet att spela golf på Götaströms GK till rimliga kostnader.

Sedan ett par år tillbaka har vi intensifierat vårt arbete för att locka fler ungdomar till golfspelet, eftersom vi vet att golfen, utöver själva golfspelet, har mycket att lära ungdomar när det gäller vett och etikett, fair play m.m. Vi försöker att fånga upp ungdomar via skolan. Under de två senaste åren har vi lyckats bra med detta och vi har för avsikt att fortsätta detta arbete.

Dessutom vet vi att golfen har en viktig funktion att fylla när det gäller regelbunden och hälsofrämjande motion i alla åldrar.

Vi kan erbjuda flera alternativ till företag som vill vara med och stödja vår verksamhet. Vi har sponsringsalternativ i olika prislägen.

Kontakta Tommy Gunnarsson på kansliet för att diskutera ett upplägg som passar Dig och Ditt företag – tel: 0370/76490.