Styrelsen 2022

Kennet AdolfssonOrdförande
070-557 84 14
Rolf HultmanVice Ordförande
0370 –716 63
Marie-Anne WestlingSekreterare
0370 – 71031
Markus ÖnnebyKassör
0393-105 45
Petra EkkladSuppleant
Richard NordenstamOrdinarie ledamot
0370-76537
Patric FagrellSuppleant
0370-76727

Revisorer

Jim ClassonOrdinarie
0393-223 72
Sven-Olof SandbergOrdinarie
0370-712 74

Valberedning

Uno JohanssonAdjungerad valberedningen