Kommittéer

En golfklubb fungerar inte utan ett stort ideelt arbete.
På Götaströms GK har vi en väl fungerande kommitté verksamhet med ett stort engagemang.


Styrelsen tackar alla medlemmar som ställer upp för att vi skall ha en väl fungerande golfklubb och ett gott samarbete oavsett om vi är knatte, junior, dam, herr senior eller oldboys.

Arne Mild vann i PRO