Anmälan:

Anmälan till tävling kan göras på terminalen i klubbhuset, på ”Min Golf” eller på kansliet. Anmälningstiden utgår alltid kl. 12.00 två dagar före tävlingsstart om inget annat anges. Efteranmälningar godtas i mån av plats. Startlistor publiceras på ”Min Goilf” och på anslagstavlan vid klubbhuset.

Regler:

SGF:s generella tävlingsregler gäller vid tävling. Ev. lokala regler anslås på informationstavlan vid klubbhuset.

Startavgifter:

Singeltävling 18 hål 100:- om inget annat anges.
Partävling 200:- per lag om inget annat anges.
Vid KM utgår inga startavgifter.

Klassindelning:

0 – 12,9      A-klass
13 – 24,9     B-klass
25 – 36,0     C-klass

Tävlingsgreenfee:

Tävlingsgreenfee är 250:- för tävlande gäster vid klubbtävlingar.