Övriga avgifter
Golfbil, Range mm

Golfbil
250:-/bil
till medlem
Golfbil
150:-/bil
till medlem med läkarintyg
Golfbil
350:-/bil
till gäst
Golfbil
250:-/bil
till gäst med läkarintyg
Pollett till rangen
25:-
 
 
Boll kort till rangen
220:-
20 polletter 400:- Årskort (personligt) 1200:-
 
Bagskåp
400:-
400:- för enkelt
600:- för dubbelskåp