MAJ

Datum | Bemannad av | Tävling

05-05  | självbetjäning

05-05  | – |  –

06-05  |R-M Hålén – |  –

07-05  | – |  –

08-05  | – |  –

09-05  | – | Oldboys sommarcup –

10-05  | – |  –

11-05  | – |  –

12-05  | – |2manna scramble  –

13-05  |Sven-Olof Sandberg | söndagsgolf –

14-05  | – |  –

15-05  | – |  –

16-05  | – |  –

17-05  | – | Gamla grabbar –

18-05  | – |  –

19-05  |Gun och Åke Hallemyr – |Golfhäftet Trophy  –

20-05  |J Karlsson/M Rosen – | Juniortävl. Söndagsgolf-

21-05  | – |  –

22-05  | – |  –

23-05  | – |  –

24-05  | – |  –

25-05  | – |  –

26-05  | R Hultman– |Gökottegolf  –

27-05  |Rose-Marie Hålén | Söndagsgolf –

28-05  | – |  –

29-05  | – |Tuppen & Hönan  –

30-05  | – |  –

31-05  | – |  –

00-00  | – |  –

00-00  | – |  –

05-05  | – |  –

JUNI

Datum | Bemannad av | Tävling

01-06  |Birgitt Adolfsson |Odd Fellow  –

02-06 |Vilgot Sandahl |Landmann bästboll  –

03-06 | – |Söndagsgolf  –

04-06  | – |  –

05-06 | – |  –

06-06  |Hugo Ryberg | Flaggtävl. –

07-06  | – |  –

08-06  | – |  –

09-06  | Bernt-Eric Hålén– |  –

10-06  |Axel Johansson |Söndagsgolf  –

11-06 | Willy Sand  |  –

12-06  | U Lundahl/U Gustavsson  |  –

13-06  | R Wilson/S-O Sandberg – |  –

14-06  |  |  –

15-06  | Å Hessel/Bo Sandberg – |  –

16-06 | – |  –

17-06  | – |Söndagsgolf  –

18-06  | H-G Johansson/C Ekwurtzel– |  –

19-06 | – |  –

20-06  |C Jansson/Bo Heiel – |  –

21-06  | – |  –

22-06 |C Bengtsson/K Adolfsson – |  –

23-06  | – |  –

24-06  | – |Söndagsgolf  –

25-06  | I Nilsson/L-E Karlsson– |Golfköping  –

26-06 |R Johansson/ R-Hultman – |Golfköping  –

27-06  |L Almqvist/H Folkesson – |Golfköping  –

28-06  | – |Golfköping  –

29-06 |D Taus/M Granstrand – |Golfköping-

30-06  | Hugo Ryberg |Golfköping –

00-00  | – |  –

JULI

Datum | Bemannad av | Tävling

01-07  |Hugo Ryberg |Söndagsgolf/ Golfköping  –

02-07  |C Jansson/Bo Heiel – |  –

03-07  |U Johansson/L Isaksson – |  –

04-07  |R Wilsson/Bo Westling – |  –

05-07  | – |Oldboys sommarcup  –

06-07  |D Taus/M Granstrand – |  –

07-07  | – |Greensome partävling  –

08-07  | – |söndagsgolf  –

09-07  |Å Hessel/Bo Sandberg – |  –

10-07  |B Westling/S-O Sandberg – |  –

11-07  | H-G Johansson/C Ekwurtzel– |  –

12-07  | – |Oldboys sommarcup  –

13-07  |U Lundahl/U Gustavsson – |  –

14-07  | – |  –

15-07 | – |Söndagsgolf  –

16-07  |Å Hessel/ Bo Sandberg – | Länsförs./ ICA Superm. –

17-07  |C Bengtsson/K Adolfsson – |  –

18-07 | i Nilsson/L-E Karlsson– |  –

19-07  | – | Oldboys sommarcup –

20-07  | R Johansson/ R Hultman– |  –

21-07  | – |  –

22-07  | – | Söndagsgolf –

23-07  |W Sand/B Westling – |  –

24-07  |K Rosén/A Härensten – |  –

25-07  |L Jensen/R Holm – |  –

26-07  | – |Oldboys sommarcup  –

27-07  |T Bergman/L Haegerstam – |  –

28-07  | – |  –

29-07  | – |Söndagsgolf-

30-07  | D Taus/M Granstrand– |  –

31-07  | –  | C Bengtsson/K Adolfsson  –

AUGUSTI

Datum | Bemannad av | Tävling

01-08 |Å Hessel/ B Sandberg – |  –

02-08 | – |Oldboys Sommarcup  –

03-08  |H-G Johansson/C Ekwurtzel – |  –

04-08  | – |  –

05-08  | – | Söndagsgolf –

06-08  |U Lundahl/U Gustavsson – |  –

07-08  |L Almqvist/H Folkesson – |  –

08-08  | – | GG Värnamo –

09-08  | – | Oldboys sommarcup –

10-08  | I Nilsson/ L-E Karlsson – |  –

11-08  | – |Klubbmästerskapet OPEN  –

12-08  | – | Söndagsgolf –

13-08  | R Johansson/ R Hultman– |  –

14-08  |W Sand/ b Westling – |  –

15-08  |L Jensen/R Holm – |  –

16-08  | – |Oldboys sommarcup  –

17-08  |K Rosén/A Härensten – |  –

18-08  | – |  –

19-08  | – | Söndagsgolf –

20-08  |C Jansson/B Heiel – |  –

21-08  |T Bergman/L Haegerstam – |  –

22-08 |U Johansson/L Isaksson – | Sponsorgolf –

23-08  | – | Klubbmatch Värnamo

24-08 |B-E Hålén/W Sand – |  –

25-08  | – |Götaström Greensome sponsor ICA  –

26-08  | – |Söndagsgolf  –

27-08  |K Rosén/A Hägersten – |H 70 Norra  –

28-08  |L Jensen/R Holm – |  –

29-08 | – |  –

30-08  | – |  –

31-08  | – |  –

SEPTEMBER

Datum | Bemannad av | Tävling

01-09  | – |  –

02-09  | – |Söndagsgolf  –

03-09  | – |  –

04-09  | – |  –

05-09  | – |  –

06-09  | – |Oldboys sommarcup  –

07-09  | – |  –

08-09  | – | Ett slag för canserfonden –

09-09  | – | Söndagsgolf –

10-09  | – |  –

11-09  | – |  –

12-09  | – |  –

13-09  | – | Oldboys sommarcup –

14-09 | – |  –

15-09 | – |  –

16-09  | – |Söndagsgolf  –

17-09  | – |  –

18-09  | – |  –

19-09  | – |  –

20-09  | – |Oldboys sommarcup –

21-09  | – |  –

22-09  | – | Två i Bollen –

23-09 | – | Söndagsgolfen –

24-09  | – |  –

25-09  | – |  –

26-09  | – |  –

27-09  | – | Oldboys sommarcup –

28-09  | – |  –

29-09  | – |Kanonslaget  –

30-09 | – | Söndagsgolf –