Lokala regler Götaströms Golfklubb

 

Följande lokala regler gäller allt spel på klubben om inte annat beslutas för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Vattenhinder (regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (mua) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angett som MUA.
b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA
d. Myrstackar

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

a. Stenar i bunkrar

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering
b. Alla avståndsplattor

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hens spel ( tex nivåskillnader,vindstyrka mm) bryter spelare mot regel 14-3

Organisk del av banan

a. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

Boll som oavsiktligt rubbas på green ( Regel 18-2, 18-3, 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras. Tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelares boll på green rubbas av vind, vatten eller någon anna naturlig orsak, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL 
MATCHSPEL – FÖRLORAT HÅL , SLAGSPEL – TVÅ SLAG

Reviderades 2018-04-30 av Stefan Hamlin, distriktsdomare, och godkänd av klubbens styrelse