Götaströms Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande lokala regler på klubben.

Mark under arbete (mua) (Regel 16)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blå pinnar med grön topp.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA
  4. Myrstackar

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 16)

  1. Objekt identifierade med orange markering.
  2. Alla avståndsplattor

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (OM INGET ANNAT SÄGS I DEN LOKALA REGELN):

Matchspel – förlorat hål; Slagspel – Två slag.

Hål 10
Spelförbudsområdet vänster om fairway. Spelaren skall droppa utan plikt i närmsta droppzon, även om det innebär att bollen droppas närmare hål.  

Hål 16

Vattnet är rött pliktområde

Området som är markerade med blå pinnar med grön topp är mark under arbete. Spelaren skall droppa utan plikt i närmsta droppzon, även om det innebär att bollen droppas närmare hål. 

Out of bounds

Banans gräns utgörs av staketet mot E4

Reviderades 2020-04-30 av Stefan Hamlin, distriktsdomare, och godkänd av klubbens styrelse