Vision och Värdegrund

Vid vårmötet 2011 antog medlemmarna i Götaströms GK styrelsens förslag till ”Vision och Värdegrund”.

VISION:

Vi vill att Götaström ska vara en golfklubb dit

  • ALLA ska känna sig välkomna och där
  • ALLA ska ges möjligheter att utöva sitt golfspel som en hälsofrämjande motionsidrott eller som en prestationsinriktad tävlingsidrott

VÄRDEGRUND:

  • Vi bemöter varandra med respekt och med lyhördhet för varandras tankar, idéer och åsikter, oavsett ålder och golfkunnande.
  • Social gemenskap, trivsel och glädje ska prägla verksamheten både på och utanför banan.
  • Vi har alla ett gemensamt ansvar för att gemenskapen, trivseln och glädjen bibehålls och vidareutvecklas.
  • En djup och äkta klubbkänsla är en förutsättning för klubbens vidareutveckling.
  • Vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland klubbens medlemmar.
  • Vi ser golfidrotten som en möjlighet till ökad integration i ett mångkulturellt samhälle.