Banan är öppen med ordinarie greener! 

Frostnätterna närmar sig och vad gäller då på golfbanan?
Så snart det är frost så stänger vi banan och öppnar igen när frosten har försvunnit. Det är absolut förbjudet att beträda golfbanan vid frost.

Tack för att du respekterar detta!

Banchefen