Banan är öppen för spel på ordinarie greener. För närvarande är det inga större arbeten på banan.