Utökad tillsyn på banan!

Utökad tillsyn på banan!

Under den senaste tiden har vi tyvärr upplevt att någon eller några inte alltid är aktsamma om vår mycket fina och välskötta bana.  Alltför många grästorvor ses exempelvis uppslagna utan att blivit återlagda. Vi har också förstått att någon har roat sig med att träna utslag från greenkanter!!!

Alla vi som är aktsamma om banan måste hjälpas åt att vända ovanstående trend.

Klubbens ledning kommer under den närmaste tiden att skärpa tillsynen.

Styrelsen

gm. Kennet Adolfsson
ordf. i Götaströms GK