Sammanfattning av medlemsenkäten

Medlemsundersökningen 2022.

Detta är en sammanställning av huvuddragen i vår medlemsundersökning 2022. Av klubbens med-lemmar deltog 41 % i årets undersökning. Detta är fler än förra året, vilket är mycket positivt. Vi får via enkäten många värdefulla synpunkter, som vi framöver kan använda i vårt fortsatta förbättringsarbete. Att vi dessutom får möjligheten att jämföra oss med andra golfklubbar är på många sätt värdefullt.

Antalet golfklubbar i Småland är 44. Av dessa deltog 37 i medlemsundersökningen via Players 1st. Antalet golfklubbar i Sverige är ca 450. Av dessa deltog 368 i samma medlemsundersökning.

Kennet Adolfsson
ordf Götaströms GK

Banan:

I jämförelse med andra golfbanor i Småland hamnar vi på plats 11 av 37. Detta är t.o.m. lite bättre än förra årets mätning. Det är mycket tydligt att de arbeten som görs på banan av vår banpersonal uppskattas mycket av våra medlemmar och sannolikt då också av våra greenfeegäster.

Om man jämför med alla golfbanor i Sverige når vi samma topplacering, d.v.s. den översta tredjedelen!!!

Förbättringsområden som föreslås av Players 1st:

 • Vi bör bli bättre på att informera om olika arbeten som pågår på banan.
 • Vi bör förbättra avståndsmarkeringarna på banan

Förbättringar som föreslås av våra medlemmar:

 • Flytta röd tee på hål 16
 • Nya bolltvättar
 • Annan färg än vit på greenflaggorna, så att de syns bättre
 • Klipp ner än mer ljung
 • Bättre skyltning
 • Jämna till marken på väg fram till tee på vissa hål
 • Fler bilar

Klubbliv:

I jämförelse med övriga klubbar i Småland hamnar vi i mittfältet.

Trots vissa sociala brister utanför själva golfspelet svarar en överväldigande majoritet av våra medlemmar att man trivs som medlem i klubben.

Förbättringsområden som föreslås av Players 1st:

 • Det sociala livet har sina brister. Det saknas aktiviteter utanför golfspelet.
 • Vårt tävlingsprogram bör än mer anpassas till olika grupper och deras färdigheter i golfspelet.

Förbättringsförslag som föreslås av våra medlemmar:

 • Inför matchspel
 • Ledarledd träning i grupp
 • ”Chiptävling + mat o dryck”
 • Fler scrambletävlingar
 • Fast tid i veckan för ensamspelare – ”roligare att spela med någon än att spela ensam”

Träningsområdet:

Vi har under de senaste åren gjort stora ansträngningar för att förbättra vårt övningsområde.

Det är då lite överraskande att vi här bara hamnar på plats 24 av de 37 klubbarna i Småland.

Förbättringsområden, som direkt eller indirekt föreslås av Players 1st:

 • Vår puttinggreen bör förbättras
 • Bollarna på drivingrange bör bli bättre
 • Mål att sikta mot på drivingrange bör skapas

Klubbens ledning – ledning, kommittéer och info:

Vi hamnar i mittfältet både i Småland och i landet som helhet.

Vår hemsida hamnar i topp och intar den 10:e platsen i Småland och den 100:e platsen i landet

Förbättringsområde:

 • Vi bör synas mer på sociala medier

Kiosken:

Utifrån utbud, öppettider, prissättning och betjäning placerar sig vår kiosk på plats 19 av de 30 banor som har en kiosk i Småland.

Shopen:

Utifrån utbud, prissättning och service placerar sig shopen på plats 16 av de 31 banor som har en kiosk i Småland.

Service och upplevelse:

Vi tillhör den absoluta toppen i både Småland och i landet som helhet när det gäller tillgång till toalett- och duschutrymmen och att det där är rent och snyggt. Det uppskattas också att det är rent och snyggt i klubbhuset.

Vi tillhör också den absoluta toppen när det gäller bemötandet i receptionen

Förbättringsförslag:

”Saknar restaurang och en kall öl”

Årsavgifter:

Detta påstående skulle värderas i enkäten: ”Jag upplever att jag får ett bra värde för den årsavgift jag betalar”

Vi hamnar även här på en absolut topplacering både i Småland och i landet som helhet.

Tillgängligheten:

Av de 37 klubbarna i Småland tillhör vi den fjärdedel där tillgängligheten är störst. Denna tillgänglighet styrs i hög grad av antalet medlemmar och klubbens geografiska läge.

Till sist:

De som besvarade enkäten fick bl.a. besvara denna fråga:

”Hur sannolikt är det att du vill rekommendera Götaströms GK till vänner, familj eller kollegor”.

I jämförelse med klubbarna i Småland och även i jämförelse med samtliga klubbar i landet, hamnade våra medlemmars svar på denna fråga i den översta tredjedelen av samtliga golfklubbar!!!

VI KAN DÄRFÖR TRYGGT AGERA SOM
AMBASSADÖRER FÖR GÖTASTRÖMS GK!