Projektet ”En golfanläggning tillgänglig för ALLA”.

Nu är vi igång – allt enligt tidsplanen.

V 36              grävning för nedläggning av elkablar.

V 37              förberedelsearbeten inför asfaltering

V38-39         asfaltering