Kallelse till Höstmöte!

Välkommen till 25:e höstmötet i Götaströms GK:s 25-åriga historia som färdig 18-hålsbana.
Eftersom vi efter mötet kommer att bjuda på något lättare tilltugg, så vill kansliet ha en förhandsanmälan från dig till info@gotastromsgk.se eller 0370-76490 senast 25 nov.

I lite större format kommer vi att uppmärksamma vår 25-årsdag när det våras i maj nästa år.


KALLELSE TILL HÖSTMÖTET 2021
Tisdagen 30 nov. kl. 18.00 i klubbhuset.

Dagordning:

I.
a    –     mötet öppnas
b    –     frågan om kallelse till höstmötet har skett på ett korrekt sätt
c    –     fastställande av dagordningen
d    –     val av ordförande och sekreterare för mötet
e    –     val av två protokolljusterare/rösträknare

II.
a    –     fastställande av avgifter för 2022
b    –     målsättningar 2022
c    – preliminär budget för 2022                                                            

                                                                                              

III.    

a    –     val av ordförande för år 2022
b    –     val av två ordinarie styrelseledamöter för åren 2022-2023
c    –     val av en styrelsesuppleant för åren 2022-2023
d    –     val av två revisorer för år 2022
e    –     val av valberedning för åren 2022-2023

IV.
      –     val av kommittéer 

V.
      –     ev. motioner

VI.     
      –     övriga frågor                                                                                                                

Stadgeenliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbhuset.
OBS! Glöm inte föranmälan!!

VÄLKOMMEN!
styrelsen