Golf är nu friskvård på riktigt

Golfen har nu blivit avdragsgill friskvård.

Läs mer på länken för information.

http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/friskvardsbidraget/