Banan är öppen!

Nu är banan åter öppen med ordinarie greener. Boka gör man som vanligt i min golf.
Tänk på att hålla ett behörigt avstånd till varandra.
Undvik samling i klubbhuset,receptionen och kiosken.
Greenflaggen får inte lyftas bort. Om den inte är centrerad kan en medspelare räta upp den med sin klubba.
När bollen skall tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Efter slag i bunkern jämnas sanden ut med fot och klubba. Fler maskinräfsningar kommer att göras under veckan.
Vid frost är banan helt avstängd. Är det frost på morgonen så öppnar vi inte förrän det är frostfritt.
Greenfee alla dagar 350kr.

Välkomna!