Asfaltering och belysning är nu klar

  • Asfalteringen och belysningen är nu klar
  • Samverkan med primärvården och kommunen ang. hälsofrågor har inletts
  • Vi har också inlett samverkan med paragolfkommittén i Smålands Golfförbund
  • Vi har haft ett första möte med Kultur- o Fritidsförvaltningen ang. den fortsatta utvecklingen av hela rekreationsområdet utefter Fågelforsdammen

För styrelsen i Götaströms Golfklubb
gm. Kennet