Vad gäller vid frost?

Så snart det är frost så stänger vi banan, inkl hela övningsområdet, och öppnar igen när frosten har försvunnit. Det är absolut förbjudet att beträda golfbanan samt hela övningsområdet vid frost.

Tack för att du respekterar detta!

Banchefen