Vad gäller vid frost?

Så snart det är frost så stänger vi banan och öppnar igen när frosten har försvunnit. Det är absolut förbjudet att beträda golfbanan vid frost.

Tack för att du respekterar detta!