Medlemsenkäten 2023

Varje år genomförs medlemsenkäten Players 1st, så också i år. Ca en tredjedel av våra medlemmar besvarade enkäten. Resultatredovisningen ger oss en möjlighet att jämföra vårt resultat med Smålands övriga 34 klubbar som använde samma samma enkät. På samma sätt kan vi också jämföra oss med landets övriga 362 klubbar som använde enkäten.

Två övergripande rubriker i enkäten är ”banan” och service och upplevelse”.
Banans beskaffenhet i olika delar är underrubriker till ”banan”. ”bemötande”, ”rent och snyggt” och ”banan tillgänglighet” är exempel på underrubriker till ”service och upplevelse”

När det gäller banan hamnar Götaströms GK på plats 7 av 35 i Småland och plats 70 av 362 i Sverige.
Service/upplevelse hamnar Götaströms GK på plats 4 av 35 i Småland och plats 28 av 362 i Sverige.

En ytterligare bekräftelse på att Götaströms GK håller en hög nivå fick vi i somras via denna golfsajt:

golflivet.se
”Ska du ut på golfresa i sommar? Planera in ett stopp längs med E4:an, på en av Smålands bästa banor.
Mitt i hjärtat av Småland, i närheten av E4:an, ligger Skillingaryd. Strax utanför den lilla tätorten ligger också en av Smålands bästa banor, Götaströms GK. Det är en trevlig 18-hålsbana med skog- och hedkaraktär som uppskattas av såväl nybörjare som elitspelare”.

Målsättningen framöver

Liksom tidigare år kommer vi att tillvarata de kommentarer som lämnades av våra medlemmar i enkäten. Flera av de förbättringsåtgärder som vi vidtagit under de senast åren kan vi hänföra till sådana kommentarer. Vi jobbar fortfarande på att förverkliga några av dem (ex. puttinggreen)

Det vanligaste framförda önskemålet är att vi bör göra en mer för att få bort ljung. Förhoppning är att vi ska hitta en lösning inför 2024. Vi jobbar just nu intensivt för att införskaffa den utrustning som är nödvändig för att kunna genomföra en sådan förbättringsåtgärd.

Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att göra Götaströms GK än mer attraktiv för både medlemmar och greenfeegäster.

Styrelsen i Götaströms Golfklubb