Vision & värdegrund

Vision och Värdegrund

Vid vårmötet 2011 antog medlemmarna i Götaströms GK styrelsens förslag till ”Vision och Värdegrund”.

VISION:

Vi vill att Götaström ska vara en golfklubb dit

– ALLA ska känna sig välkomna och där

– ALLA ska ges möjligheter att utöva sitt golfspel som en hälsofrämjande motionsidrott eller som en prestationsinriktad tävlingsidrott

 

VÄRDEGRUND:

– Vi bemöter varandra med respekt och med lyhördhet för varandras tankar, idéer och åsikter, oavsett ålder och golfkunnande.

– Social gemenskap, trivsel och glädje ska prägla verksamheten både på och utanför banan.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar för att gemenskapen, trivseln och glädjen bibehålls och vidareutvecklas.

– En djup och äkta klubbkänsla är en förutsättning för klubbens vidareutveckling.

– Vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland klubbens medlemmar.

– Vi ser golfidrotten som en möjlighet till ökad integration i ett mångkulturellt samhälle.


Skapad av Pontus Johansson