Klubbhuskommittén

Klubbhus- och fixarkommittén 2016

Namn  Telefon
Ulf Gustavsson 0370 – 708 09
Ulf Lundahl 0370 – 71829
Gunnar Astemo 0370 – 731 33
Lennart Isaksson 0370 – 70902

Skapad av Pontus Johansson