Ban- och miljökommittén ser under 2016 ut enligt följande:

Adjungerad: Stig Andersson

Ingebert Nilsson
0370-709 68
Marie-Anne Westling
0370-710 31
Tony Larsson
0393-124 32
Rolf Johansson
0370-704 06