Kommittéer

En golfklubb fungerar inte utan ett stort ideelt arbete.
På Götaströms GK har vi en väl fungerande kommitté verksamhet med ett stort engagemang.

Damkommittén
Tävlingskommittén
Knattegolfen
Styrelse , Revisorer
Ban- och miljökommittén
Oldboyskommittén
Juniorkommittén
Utbildningskommittén
E4-gruppen
PR-kommittén
Sponsorkommittén
Klubbhuskommittén
Kioskkommittén
Logg In

Styrelsen tackar alla medlemmar som ställer upp för att vi skall ha en väl fungerande golfklubb och ett gott samarbete oavsett om vi är knatte, junior, dam, herr senior eller oldboys.